Billeder fra Legepladsens første år

Klik på et billede for at se det i stort format
- herefter kan man blade frem og tilbage i billederne med klik på frem- / tilbage-pil (eller med piletasterne)
- skift til fuld skærm med klik på "" ...


Diverse dokumenter mm. fra legepladsens opstart