Revideret 15.november 1995

Låsby station, km 26,3


10.05.1890 Møde i Århus om bane til Hammel. Hans Broge har ladet ingeniør Tegner udarbejde
projekt Årslev sidespor-Framlev-Lillering-Skovby-Galten-Låsby-Toustrup-
Sporup-Anbæk-Hammel. Man indbyder til aktietegning.

30.04.1899 Der er ansat 2 politiassistenter ved anlæget, boliger i Skibby og Låsby
Politiassistenterne hedder F.Brøchner og T.H.Bruun (34 år gammel)
Brøchner er politiassistent på Århus-Lillering

21.09.1899 Pakrum indrettes i udhus på stationerne i Viby, Stautrup, Låsby og Anbæk

24.04.1902 Banen indvies

25.04.1902 Første driftsdag, 3 togpar dagligt
Nye brevsamlingssteder: Ormslev, Harlev, Skovby, Låsby, Toustrup og Sporup

12.11.1902 Bestyrelsesmøde: Pakhus skal opføres i Anbæk og Låsby. Lillering får sidespor

1903 Varehus af træ opføres i Låsby

04.02.1915 Andr. Pedersen opfører pakhus ved Låsby station

21.09.1915 Installering af bytelefon Århus, Ormslev, Harlev, Galten, Låsby, Toustrup, Sporup,
Hammel, Sall og Thorsø

02.10.1918 Ansøgning fra Kartoffelmelsfabrik om spor på Låsby station

07.10.1918 Tilladelse til akkumolatorbelysning i signaler Låsby, Toustrup, Sporup, Anbæk og Sall

1918 Privatbane-Tidende, nr. 229: med sine henrivende omgivelser kaldes stationen
"Hammelbanens Schweiz". Ved stationen er man ifærd med at opføre et kartoffeltørreri,
som sikket vil give en stor trafik fra og til stationen.

09.12.1921 Tilladelse til elektrisk i på Låsby stations hovedbygning.

01.11.1929 Telegrafekspedition åbnes Galten, Harlev, Låsby, Lillering, Ormslev, Sall, Skovby,
Sporup og Toustrup. Ledning Århus-Hammel trukket af P & T

09.01.1930 Lukning af Låsby station kan ikke lade sig gøre pga postekspedition

1930 (begyndelse) AHTJ overtager koncession på bilrute Låsby-Silkeborg

22.07.1931 Århus byråd: om underskud. Låsby har som sædvanligt sagt nej, Sjelle vil kun
betale 3000 kr af 7500 kr.

17.09.1931 Århus byråd: ansøgning om udvidelse af køreplan for rutebil Århus-Silkeborg.
Brolægningsudvalget kan ikke anbefale. Rute skal køre omkring Linå og Låsby, de
to kommuner som ikke vil deltage i dækning af underskud

05.11.1931 Århus byråd: AHTJ ønsker at forlænge rutebil rute Silkeborg-Låsby til Århus. Anbefales

1931 (slutning) AHTJ ønsker at overtage privat bilrute Århus-Låsby (overtagelse sker)

15.05.1933 Annonce i køreplan, side 9: Låsby kro, stor sal til selskaber, smuk gammel have
med stendysser og grotter

07.02.1935 Århus byråd: anbefaling for banens ønske om fragtrute Århus-Låsby-Sorring

08.10.1936 Motorvogn påkører bil i overskæring ved Låsby

13.01.1937 Overskæringen for Låsby-Hammel vejen ved stationen får blinksignal

09.06.1937 AHTJ ønsker at overtage privat rutebil Skanderborg-Låsby og forlænge til Hammel

- -.01.1938 Banen etablerer rutebil Hammel-Låsby-Skanderborg (ændring fra Skanderborg-Galten?)

22.12.1940 Låsby station lukkes - dog ikke for post. Rutebilen Århus-Borum-Hammel kører
uden om Sjelle-Skørring kommune, der ikke vil dække banens underskud
Skanderborg-Låsby rutebil kører kun til Nr.Vissing; samme for Hammel-Låsby bilen

25.12.1940 Møde i Låsby kommune; man vil nu betale sin del af underskudet

30.12.1940 Låsby sogneråd holder møde om Låsby station

- -.01.1941 (første uge) Låsby station genåbnes

08.02.1941 Retablering af kørsel med rutebiler i Sjelle-Skjørring kommune

15.02.1947 AHTJ åbner ny rute Århus-Borum-Sorring-Silkeborg. Samtidig forbedres Hammel-
Skanderborg. "Krydsningsstation" med ventesal ved vejkryds nord for Låsby station.
Mødestedet for 5 ruter kaldes Låsby St. Central (ligger ved Toustrup telefoncentral)

1947 Ventesal opføres ved Låsby Central

09.05.1948 Sommerkøreplan begynder, skinnebus indsættes i driften
AHTJ åbner rute Låsby Korsvej-Himmelbjerget 3 ture dagligt i sommerhalvåret
(har også været kørt før krigen)

04.08.1948 Søndagslukning af station i Viby, Stautrup, Ormslev, Lillering, Låsby, Toustrup,
Sporup og Anbæk. Det vil sige ekspeditricestationer undtaget Sall. Skyldes
personalemangel og ønske om besparelse på løn

15.05.1949 Sommerkøreplan, bl.a. rutebil Låsby Central-Himmelbjerget

10.02.1952 Skinnebus kører fast i sne ved Låsby, damptog kører fast ved Anbæk

1954 Ny bilrute Voldby-Låsby-Århus. Beboere ønsker Hammel som udgangspunkt

29.09.1954 Lastbil påkører godstog på Låsby station

05.06.1958 Låsby station er solgt til landmand

ca. 1983 DSB opretter lastbilekspedition, nedlægges 1989 pga rationaliseringer