Østerskov Brugsforening omkring 1960

Erik og Lilli Holm Pedersen var bestyrerpar i Østerskov Brugsforening
fra 1958 til 1963 - billederne her er fra dén periode.

Klik på et billede for at se det i stort format
- herefter kan man blade frem og tilbage i billederne med klik på frem- / tilbage-pil (eller med piletasterne)
- skift til fuld skærm med klik på "" ...

table>